Škola

Hodnoty školy

Motto: Člověk tvoří svůj život. Dítě je člověk. Dáváme mu možnost zjistit, kým doopravdy je. 

Jak vypadá den v naší škole

Jsme spolu od pondělí do středy. Den začínáme v 9:00 pohybovými hrami a následným ranním kruhem, kde se všichni setkáme a vytvoříme si program, který vzniká jak z naší strany, tak ze strany žáků. Jedná se o nabídku a žák si pode svého uvážení vybírá, které aktivity se zúčastní nebo si zvolí vlastní. Program končí v 17:00 hodin společnou reflexí v kruhu a odjezdu. Někteří žáci odjíždějí domů, ostatní se podílejí na přípravě večeře a večerních klubů (filmový klub, čtenářský klub, klub deskových her, rybářský klub). Večerka je ve 21:00 hodin.

V úterý je podobný režim dne, ale je to i den Otevřené školy, kdy přijíždějí další děti na vzdělávací hry. Naše děti se podle svého rozhodnutí mohu stát průvodci nebo mohou pracovat na svých projektech. 

Středa je dnem na dokončení a prezentaci projektů, vytvoření výstupů pro portfolia a diskuzím. Od 15:00 do 17:00 hodin je možné děti odvážet domů.  

Jako průvodci nabízíme vzdělávací hry, projekty a aktivity, kterých se děti po svobodné volbě mohou zúčastnit. Veškeré aktivity máme rozděleny do věkových kategorií. Žáci se rozhodují kdy a kterou aktivitu navštíví podle sebe. Vzdělávací aktivity jsou sestaveny tak, aby obsahovaly výstup, který si žák zanese do svého portfolia. Vybrané vzdělávací aktivity jsou "základní" a jsou opakovány 3x v průběhu měsíce. Jeden z termínů by měl žák absolvovat. Žáci jsou těmi, kdo si volí tempo, pořadí aktivit i vlastní plán. Je to na nich - učí se tak rozhodovat, plánovat, organizovat svůj čas... 

Dobu a intenzitu pobytu si žák volí podle sebe. Může být na denním studiu (9:00 - 17:00) nebo na internátním pobytu (pondělí - středa). 

  

Školné a stravování

A/ denní studium (pondělí - středa) bez přespání je 3.800 Kč měsíčně

B/ internátní pobyt (pondělí - středa) je 4.500 Kč měsíčně

Pro sourozence je sleva 15%. Školné se platí standardně ve dvou splátkách, ale je možné se domluvit i na měsíční platby.

Školné zahrnuje veškeré náklady na učebnice, pomůcky, materiál, cestovné, vstupné, náklady na externí lektory. Cena nezahrnuje stravné.

Příspěvek na provoz zřizovatele školy: každý kalendářní rok se platí příspěvek 1.200,- Kč za rodinu, který slouží na pokrytí nákladů zřizovatelské organizace. Pokud má rodina více dětí ve škole nebo děti ve více školách zřizovaných spolkem, platí pouze jeden poplatek.

Stravování je zajištěno od dodavatele a zahrnuje:

A/ oběd + svačina (žáci na denním studiu) za 70 Kč

B/ snídaně + 2x svačina + oběd + večeře (internátní pobyt) za 90 Kč