Setkání rodičů Svobodné školy Jamky

11.04.2021

Další vzájemné setkání rodičů proběhne 29. 4. a budeme si povídat o provozu školy, možnostech výuky a podpory při projektové práci.